Policy för personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om dig som person, exempelvis kontaktuppgifter (mail och telefonnummer), personnummer eller adress. Personuppgifter kan även vara bilder, inspelningar eller ekonomiska uppgifter som är knutna till en specifik individ enligt datainspektionen. Alla dessa personuppgifter går under dataskyddsförordningen (GDPR) och behandlas med respekt av oss på Andreas Fönsterputs.

Vilka uppgifter hanterar Andreas Fönsterputs?

Vi sparar de uppgifter du lämnar till oss via formulär eller annan information du ger oss via mail eller telefonkontakt. Vi samlar inte in några personuppgifter på vår webbplats utan enbart den information som frivilligt tillhandahålls av besökaren vid kontakt eller via formulär.

Varför sparar Andreas Fönsterputs dina uppgifter?

För att vi ska kunna höra av oss till dig krävs det att vi sparar kontaktuppgifter så länge behovet finns. Därför sparar vi namn, telefonnummer och mailadress tills kontakt ej längre behövs. Angiven information delas inte med andra externa parter utanför Andreas Fönsterputs.

Hur gör jag för att ta bort mina personuppgifter?

Du som lämnar in dina personuppgifter behåller alltid rätten att begära att de raderas hos oss. För att radera uppgifterna rekommenderar vi att du vänder dig till oss så ser vi till att radera dessa. Vi sparar personuppgifter så länge de har en funktion för oss och personen i fråga.

För att begära borttagning kontakta [email protected].

Skulle du uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på [email protected] för att lämna klagomål.